In mijn praktijk bied ik coaching en begeleiding aan kinderen, jongeren en studenten met onderwijs gerelateerde ontwikkelingsvragen. Dit zijn vragen die voortkomen uit een behoefte. Je wilt iets graag anders, het gaat niet zoals je zou willen of er mist iets waardoor het niet zo gaat als je zou willen en zou kunnen.  Het is iets waardoor je functioneren in het onderwijs belemmerd wordt, of iets waardoor je niet tot je recht komt.

Vanuit de vraag gaan we in gesprek. We gaan op zoek naar mogelijkheden, interesses en wensen die er zijn. De persoon en de vraag staan hierbij centraal. We stellen gezamenlijk haalbare doelen op die het functioneren beter, gemakkelijker en prettiger maken. Ik laat de coachee zelf stappen bedenken en maken. Ik ondersteun dit met vragen, oefeningen en handvatten. Dit ontwikkelt zich van gezamenlijk en ondersteund naar zelfstandig en zelfsturend. De mogelijkheden om het doel te bereiken worden samen vorm gegeven en uitgewerkt om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de coachee.

Dit leidt tot een toename van bewustzijn, zelfstandigheid, zelfsturing en zelfvertrouwen. Wat de coachee over het algemeen ook de mogelijkheid geeft om voor toekomstige vragen gemakkelijker zelf te komen tot een antwoord, aanpak of oplossing.